Om Ejbynet:

I 2002 blev anlægget ombygget til bredbåndsanlæg for ca. 1.8 million

I 2003 blev anlægget udvidet med internetadgang. Forbindelsen er 2 stk. 2 Mb ADSL modem på hver 512/128 kbs.

30. dec. 2003 blev anlægget øget i båndbredde. Forbindelsen er nu 2 stk. 4Mb ADSL modem på hver 4096/768 kbs. ( downstream/upstream )

I nov. 2005 blev ADSL modemmer udskiftet med en fiberforbindelse 10/10MB

I juni 2008 blev vores hastighed ændret til 30MB, og hastigheden på det enkelte modem hævet til 4/2MB. Samtidig blev hastigheden i vores jordkabler fordoblet og vores priotering af trafikken justeret, så de 30MB udnyttes optimalt.

Den 1.-10-2009 etableres det digitale spejl i Ejby Antenneforening. Der udsendes 15 digitale kanaler

Den 2.-10 2009 flyttes vores e-mail til firmaet Everlove og gik i luften med en ny hjemmeside, som også indeholdt punktet IP Telefoni

Den 2.-11-2009 udsendes de sidste 4 kanaler digitalt:  DR Børn, DR Historie, DR Update og DR HDTV samt TV fra folketinget

I December 2012 blev Internethastigheden justeret til 15/10MB

I januar 2013 er alle kanaler digitaliseret, og nogle af kanalerne udsendes i HD

I november 2013 er Internethastigheden justeret til 30/10MB

I marts 2014 er hastigheden ændret til 60/20MB

Vores målsætning:

1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:

• Kunne modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler

• Kunne udbyde kapacitet til brug for datatransmission

• Kunne udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg

2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.

3. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.

4. Foreningen ønsker at dække Ejby by med tilhørende lokal-område med sit bredbåndskabelanlæg.