Besluttet på generalforsamlingen 6.2.2019

Et flertal på generalforsamlingen vedtog et medlemsforslag om at indføre WebTV i Ejby Antenneforening (Ejbynet).

Dette medfører bl.a. at vi går fra en 4-pakke til en 3-pakke struktur, samt indfører PlayMaker, som giver en masse ekstra muligheder,
som tilvalg af kanaler, se programmer forskudt, optage, arkiv m.m.  Der arbejdes på en brochure med beskrivelse af mulighederne.

Brochuren ventes omdelt til alle husstande i foreningens område hen over sommeren.